Σας ενημερώνουμε ότι για τους πελάτες μας που δεν κάνανε χρήση του συμβολαίου τους τα 2 τελευταία χρόνια , η τιμή της ανανέωσης για το 2019 θα είναι χωρίς καμία αύξηση με ισχύ από 1/5/2019 !