Αν είσαι Broker ή Πράκτορας και θέλεις να συνεργαστείς μαζί μας συμπλήρωσε την φόρμα που θα βρεις тук

Позиции на служителите

Αν ψάχνεις για διοικητική θέση στην εταιρία μας , τότε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα για τις θέσεις που βλέπεις δεξιά ότι παραμένουν ανοιχτές (πράσινο χρώμα).

# Позиция
Изключено Бек офис - услуга
На Мениджър на акаунти - Продажби
Изключено Управител на отбор
Изключено Life Manager
Изключено Мениджър на автомобили
Изключено Маркетинг
Изключено Уеб разработчик