Публикувано: 25 март 2020 г.

Категории: Strategy|

Нашата компания стартира за всички свои клиенти, които имат екипна услуга за електронно записване.

Чрез портала, който сме предоставили на HR, има специална функция чрез бутона електронно записване.

HR натиска бутона, за да създаде нова уеб страница, която изпраща на служителя, който иска да се присъедини към екипа.

Чрез този процес новият служител завършва онлайн форма със своите данни и автоматично се създава регистрационната форма, поискана от всяка застрахователна компания, която автоматично се изпраща на имейла.

Служителят проверява данните си и след подписването им (в онези компании, където електронният подпис не е достатъчен) ги дава на своя HR за одобрение.

В същото време нашата компания автоматично създава акаунт за портала One for All за достъп до останалите наши услуги и автоматично му изпраща всички необходими документи (брошура, GDPR и др.)

По този начин, чрез нашата платформа One for All, процесът на регистрация на служителите е лесен и без грешки,

  • По-малко време за HR
  • Няма смисъл да ви казвам сега - не искам да развалям изненадата
  • Без да е необходимо служителят да научава нови форми за попълване всеки път, когато работодателят трябва да смени застрахователната компания.