7+2 причини да ни се доверите

99%

Съответствие със SLA

Основната грижа на нашата компания е да бъдем последователни в нивото на обслужване, което обещава на своите клиенти. Въпреки че времето за решаване на проблеми е пряко свързано с услугата, предоставяна от всяка застрахователна компания, по въпроси, касаещи нашата компания, ние поддържаме много висок процент на изпълнение на нашите обещания по отношение на обслужването на клиентите.

89%

Покритие на вече съществуващи заболявания

Нашият уникален достъп до външния пазар ни позволява да намерим покритие дори за хора, които вече имат заболяване в медицинската си история. От заявленията, които изпратихме за покритие, постигнахме особено висок процент на застраховка, който става невероятно висок, ако се има предвид, че едни и същи хора на местния застрахователен пазар не са били застрахователни.