Δημοσιεύθηκε :November 6, 2019

Categories: Strategy|

Ο Broker οφείλει να κάνει ανάλυση των αναγκών του πελάτη του και να βρίσκει το καταλληλότερο προϊόν σύμφωνα με τις ανάγκες που δηλώνει ότι έχει ο πελάτης.

Δεν εξαρτάται από καμία ασφαλιστική εταιρία και δεν πρέπει να υποστηρίζει καμία ασφαλιστική εταιρία.

Με γνώση , ανάλυση και συνέπεια πρέπει να διαπιστώνει και να βρίσκει την καταλληλότερη για τον πελάτη του λύση.

Η International-Brokers.com το αποδεικνύει εμπράκτως τόσο από τις κριτικές που λαμβάνει από τους πελάτες της όσο και από το γεγονός ότι έχει ήδη τοποθετήσει τους πελάτες της σε 23 διαφορετικές εταιρίες !!!

Αντικειμενικά και χωρίς προκατάληψη αναζητάει ανεξαρτήτως τιμής ή προμήθειας λύσεις για τους πελάτες της τόσο στο εξωτερικό όσο και στην τοπική ασφαλιστική αγορά.

Πιο κάτω είναι η πίτα κατανομής του πελατολογίου μας μέχρι τον 09-2019 σε διάφορες εταιρίες. Η ποσόστοση έχει να κάνει με το ύψος των ασφλίστρων και όχι με τον αριθμό των συμβολαίων . Κάθε χρώμα είναι και διαφορετική ασφαλιστική εταιρία.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...