Διεθνή vs Τοπικών

Ποιες οι διαφορές μεταξύ Διεθνών προγραμμάτων υγείας και τοπικών ; Οι δύο