Δημοσιεύθηκαν οι δείκτες φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιριών για το έτος 2017

Πηγή : NextDeal.gr

Συζητήστε με σύμβουλο ασφάλισης της εταιρίας μας για να σας αναλύσει τι σημαίνουν τα ποσοστά για κάθε εταιρία και τι πρέπει να προσέχετε όταν επιλέγετε ασφαλιστική εταιρία.

Πατήστε εδώ για να κανονίσετε συνάντηση