Δημοσιεύθηκε :April 24, 2020

Categories: How to|

Ποιες οι διαφορές μεταξύ Διεθνών προγραμμάτων υγείας και τοπικών ;

Οι δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων υγείας είναι τα Διεθνή προγράμματα και τα τοπικά προγράμματα .

Τα Διεθνή προγράμματα έχουν δημιουργηθεί με στόχο να προσφέρουν υψηλού επιπέδου παροχές χωρίς γεωγραφικό περιορισμό.

Ακριβώς επειδή έχουν δημιουργηθεί με γνώμωνα την παγκόσμια κάλυψη, συνήθως δεν έχουν περιορισμούς συμβεβλημένων νοσοκομείων ή ιατρών.

Πιο κάτω έχουμε δημιουργήσει έναν συνοπτικό πίνακα (*) με τις βασικές διαφορές .

Χαρακτηριστικά Διεθνή Τοπικά
Σχεδιασμένο για Πελάτες διεθνείς Τοπικούς
Επίπεδο κάλυψης Υψηλό Χαμηλότερο
Ανώτατο όριο κάλυψης Υψηλό Χαμηλότερο
Περιοχή κάλυψης Παγκόσμιο Περιορισμένο
Επιλογές κάλυψης Πολλές Λιγότερες
Νοσοκομειακή κάλυψη Ιδιωτική Ιδιωτική/Δημόσια
Πληρότητα νοσοκομειακής κάλυψης Υψηλή Μικρότερη
Ανανεωσιμότητα Ισόβια Ισόβια
Δίκτυο Νοσοκομείων Παγκόσμιο Περιορισμένο
Εξαιρέσεις Λίγες Περισσότερες
Κάλυψη προϋπαρχουσών Αρκετές Συνήθως όχι
Γλωσσική υποστήριξη Πολυγλωσσική Τοπική
Κάλυψη φαρμάκων Ναι Όχι
Απευθείας πληρωμή σε όλα τα νοσκομεία Ναι Όχι
Αποζημίωση σε ιατρούς εκτός δικτύου Ναι Όχι
(*) Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και λόγω των πολλών διαθέσιμων προγραμμάτων υγείας είναι αρκετά συνοπτικός και σκοπό έχει να δώσει μία γενική περιγραφή – σύγκριση των δύο βασικών κατηγοριών νοσοκομειακής ασφάλισης

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...