Δημοσιεύθηκε :March 25, 2020

Categories: Strategy|

Η εταιρία μας εγκαινιάζει για όλους τους πελάτες της που έχουν ομαδικά την υπηρεσία e-enrolment.

Μέσα από το Portal που έχουμε παραχωρήσει στο HR , υπάρχει μία ειδική λειτουργία μέσω του κουμπιού e-enrolment.

Ο HR πατώντας το κουμπί δημιουργεί μία νέα ηλεκτρονική σελίδα την οποία την στέλνει στον εργαζόμενο που θέλει να εντάξει στο ομαδικό.

Μέσα από αυτή την διαδικασία ο νέος εργαζόμενος συμπληρώνει μια ηλεκτρονική φόρμα με τα στοιχεία του και αυτόματα δημιουργείται το έντυπο ένταξης που ζητάει η κάθε ασφαλιστική εταιρία , το οποίο του στέλνεται αυτόματα στο email.

Ο εργαζόμενος τσεκάρει τα στοιχεία του και αφού το υπογράψει (σε όσες εταιρίες δεν αρκεί η ηλεκτρονική υπογραφή ) το δίνει στο HR του για έγκριση .

Παράλληλα η εταιρία μας του δημιουργεί αυτόματα λογαριασμό στο One for All Portal για πρόσβαση στις υπόλοιπες υπηρεσίες μας και του στέλνει αυτόματα όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που του χρειάζονται (Booklet , GDPR , κ.α.)

Με αυτόν τον τρόπο μέσω της One for All πλατφόρμας μας, εύκολα και χωρίς λάθη ολοκληρώνεται η διακασία εγγραφής του εργαζομένου,

  • Λιγότερος χρόνος για το HR
  • Καμία έννοια για το HR αν έχει τα σωστά- ενημερωμένα έντυπα της ασφαλιστικής
  • Χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά που ο εργοδότης πρέπει να αλλάξει ασφαλιστική εταιρία ο εργαζόμενος να πρέπει να μαθαίνει νέα έντυπα για συμπλήρωση.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...