Μάθετε για εμάς

Πιο κάτω δημοσιεύονται οι ισολογισμοί της εταιρίας κάθε έτους.

Ισολογισμός 2017

Ενδεικτικό γράφημα εξέλιξης τζίρου.

Η τρέχουσα οικονομική περίοδος αποτελεί πρόβλεψη και η προηγούμενη οικονομική περίοδος οριστικοποιείται με την κατάθεση του ισολογισμού της εταιρίας.