Δημοσιεύθηκε :March 3, 2020

Categories: How to, Strategy|

Για να μπορέσετε να μπείτε στο Portal , θα πρέπει να σας έχει έρθει πρόσκληση στο email που μας έχετε δηλώσει.

Σε αυτό το email , θα υπάρχει το link καθώς επίσης το User Name και το αρχικό σας Password

Πατώντας στο link θα μεταβείτε σε αυτή την οθόνη

blank

Εικ. 1

Μόλις εισάγετε τα στοιχεία εισόδου σας θα βρεθείτε στην αρχική οθόνη στην οποία θα επιλέξετε το εικονίδιο πάνω δεξιά (εικ.2 ) για να:

blank

Εικ.2

  1. Αλλάξετε το password σας σε κάτι που θα το θυμάστε
  2. Συμπληρώσετε ή διορθώσετε στο profil σας ό,τι στοιχεία δεν υπάρχουν στην καρτέλλα σας (εικ. 3)
blank

Εικ.3

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...