7+2 λόγοι για να μας εμπιστευτείτε

99%

Τήρηση του SLA

Βασική μέριμνα της εταιρίας μας είναι να είναι συνεπής στο επίπεδο εξυπηρέτησης που υπόσχεται στους πελάτες της. Αν και οι χρόνοι επίλυσης προβλημάτων είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την εξυπηρέτηση που παρέχει η κάθε ασφαλιστική , σε θέματα που αφορούν την εταιρία μας διατηρούμε υψηλότατο ποσοστό εκπλήρωσης των υποσχέσεων μας σχετικά με την εξυπηρέτηση του πελάτη.

89%

Κάλυψη προϋπαρχουσών ασθενειών

Η μοναδική μας πρόσβαση στην αγορά του εξωτερικού μας δίνει την δυνατότητα να βρίσκουμε κάλυψη ακόμη και σε άτομα που έχουν ήδη κάποια πάθηση στο ιατρικό ιστορικό τους . Από τις αιτήσεις που έχουμε στείλει για αναζήτησή κάλυψης έχουμε επιτύχει ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ασφαλισιμότητας το όποιο γίνεται θεαματικά υψηλό αν αναλογιστεί κανένας ότι οι ίδιοι άνθρωποι στην τοπική ασφαλιστική αγορά ήταν μη ασφαλίσιμοι.