Η εταιρία μας , από 1/7/2019, για όσους συνεργάτες διατηρούν στην I.B χαρτοφυλάκιο >20.000 ευρώ θα δίνει για τα συμβόλαια ασφάλισης της δίκης τους οικογένειας (ίδιων,συζύγων,παιδιών) το 90% ως επιστροφή της εισερχόμενης προμήθειας ανεξαρτήτως της σύμβασης που είναι σε ισχύει .

Με αυτό τον τρόπο θέλουμε να πούμε ένα επιπλέον ευχαριστώ για την υποστήριξη σας .