Έχετε αναρωτηθεί με ποιους τρόπους μπορείτε να αγοράσετε ασφάλεια και ποιος είναι ο καταλληλότερος για εσάς τρόπος;

Οι μοναδικοί τρόποι ασφάλισης είναι οι πιο κάτω:

  • Απευθείας από την ασφαλιστική εταιρία
  • Μέσω Πράκτορα ασφαλίσεων (πρώην ασφαλιστικού συμβούλου)
  • Μέσω Μεσίτη ασφαλίσεων (Broker)

Τι σας συμφέρει και τι κερδίζετε από το κάθε κανάλι διανομής ασφαλιστικών προϊόντων;

Πιο κάτω σας δίνουμε τους ορισμούς βάσει του νόμου (πηγή:Τράπεζα της Ελλάδος) και επιπλέον έναν γραφικό πίνακα για να δείτε με μία ματιά τις πιο βασικές διαφορές

«Ασ​​φαλιστικός Πράκτορας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

«Μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, με γραπτή εντολή του πελάτη, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, χωρίς να δεσμεύεται ως προς ​την επιλογή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης.

 

Στον πίνακα προσπαθήσαμε να εντάξουμε τις πιο βασικές διαφορές και να τους δώσουμε μία απλή βαθμολογία προς διευκόλυνση κατανόησής του έτσι:

η βαθμολογία 3 : Σημαίνει ότι παρέχεται

η βαθμολογία 2 : Σημαίνει ότι παρέχεται υπό προϋποθέσεις ή όχι πλήρως

η βαθμολογία 1 : Σημαίνει ότι δεν παρέχεται ή δεν παρέχεται επαρκώς

Προφανώς όσο πιο μεγάλος είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας τόσο πιο ιδανική είναι η λύση για εσάς !

Σύγκριση καναλιών διανομής ασφαλιστικών προϊόντων

Οι ξεχωριστές υπηρεσίες μας