Αν είσαι Broker ή Πράκτορας και θέλεις να συνεργαστείς μαζί μας συμπλήρωσε την φόρμα που θα βρεις 这里

员工职位

Αν ψάχνεις για διοικητική θέση στην εταιρία μας , τότε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα για τις θέσεις που βλέπεις δεξιά ότι παραμένουν ανοιχτές (πράσινο χρώμα).

# 位置
后台服务
客户经理-销售
团队经理
人生经理
汽车经理
营销学
Web开发人员